Omtanke er den viktigste ingrediensen

Publisert: 12. Januar 2023

I et lite lokale i nærheten av Marken er det stor aktivitet. Her kommer det mennesker fra livets mange veier, for å nyte et godt måltid, finne selskap, og ta en pust i bakken. Krohnhagen Kafe og Veksthus, drevet av Kirkens Bymisjon, tar varmt i mot.

- Hver dag klokken 10 - 14 driver vi helt vanlig kafé, med god mat og drikke til hyggelige priser. Her har vi arbeidstreningstilbud, og både bak disken og på kjøkkenet jobber det mennesker som ønsker en vei tilbake til arbeidsliv eller skole, forklarer Bård Aulin. Han er leder for Arbeid og kvalifisering hos Kirkens Bymisjon, og forteller mer enn gjerne om tiltakene de har satt i stand i kafeen.

Et sosialt møtested

På Krohnhagen får deltakerne i programmet oppleve både fysisk arbeid og et sosialt nettverk. For mange er det vanskeligste med arbeidslivet det sosiale, og en slik treningsarena kan gjøre mye for å bryte barrierene, mener Bård. Han forteller om stor suksessrate blant “uteksaminerte” deltakere.

- I 2022 har over 60 % som avsluttet arbeidstiltaket gått tilbake til arbeid eller skole. Det er vi svært stolt av. Det er en stadig voksende gruppe av unge uføre som faller utenfor de vanlige rammene, og ikke fanges opp. Vi har spesielt fokus på denne gruppen.

Matredderene

I det klokken blir over 14 begynner storstuen å fylles opp. Selv om den ordinære kafédagen er over, er det knapt en ledig plass å finne. Nå er matredderene her, for å passe på at kaféen ikke kaster mat unødvendig.

- Vi sier ofte at Krohnhagen er kaféen for dem med mer tid enn penger. Her har vi et sammensatt miljø, med mennesker fra alle sosiale grupper. De sitter sammen, spiser sammen og deler et måltid, samtidig som de bidrar mot økende matsvinn.

Flere nye ordninger

På Krohnhagen produseres det også måltider til flere av Kirkens Bymisjons ulike tiltak. Samlet sett deles det årlig ut over 30 000 gratis måltider og ikke minst måltidsfellesskap. Måltidene er viktige verktøy både til sosialisering og integrering, i tillegg til ernæring. Råvarene til dette kommer i hovedsak fra Matsentralen og Kiwi-butikker. Betalende gjester kan også kjøpe et ekstra måltid, slik at noen som har behov for det kan komme innom og få måltidet.

- Nytt i 2022 er at vi har hatt felles arrangement med enkelte restauranter. Vi har hatt besøk av deres kjøkkensjefer, som har kommet og laget mat på kafeen sammen med våre folk, med utgangspunkt i den maten vi har tilgjengelig, forteller Bård. Prosjektet er en fin måte for restaurantene å ta del i Kirkens Bymisjons arbeid, og få innblikk i hvordan det jobbes med mat og mennesker.

- For oss er samarbeidet en vitamin-innsprøytning med kompetanse og perspektiver utenifra, som løfter hverdagen, gir ny inspirasjon og lar oss synliggjøre kafeen og det gode arbeidet som gjøres der. Kafeen er avhengig av både betalende gjester og gode samarbeid med næringslivet for å eksistere, avslutter han.

@bergenspiser på instagram