Sirkulærøkonomi og mat:

Publisert: 12. Januar 2023

Hva er det, hva betyr det, og hvorfor trenger vi det?

FN sitt bærekraftsmål #12 sier at vi skal ha “ansvarlig forbruk og produksjon”. Men visste du at Norge er ett av landene i verden, med høyest forbruk per innbygger? En av hovedårsakene til dette er en såkalt lineær økonomi. Utbytte av ressurser, og en slutt på levetiden til et produkt, før det er nødvendig. Vi henger langt etter når det kommer til en god sirkulærøkonomi, hvor produkter og ressurser repareres, resirkuleres og gjenbrukes.

Sirkulærøkonomi er, i bunn og grunn, gjenbruk. Gjenvinning. En vellykket sirkulær økonomi reduserer bruk-og-kast til et minimalt, eller ikke-eksisterende nivå, og benytter seg av produkter, råvarer og ressurser som kan få et liv videre, igjen og igjen.

Prosjekter som Mer Enn og restauranter som Marg og Bein, har mellom annet fokus på å bruke hele råvarer. Storsuksessen Too Good To Go baserer hele sitt konsept på å redde overflødig mat og hindre svinn, samtidig som råvarene gjøres mer tilgjengelig. Gjennom slik produksjon på stor skala kan matsvinn og unødvendig kast av mat bekjempes, og matbransjen kan bidra til en omveltning mot en sirkulær og bærekraftig økonomi. Gjennom samarbeid, felles innsats og fremtiden i fokus.

Løsningene er på vei. Selv om vi enda har en lang vei å gå, snur vi fokuset stadig videre mot en sirkulær økonomi, hvor alt kan brukes igjen. Gjennom å ivareta og reparere, og ikke minst effektivisere bruken av ressurser, reduserer vi belastningen på verdens- og naturens stadig mer begresede mangfold. Slik kan vi også redusere mengden ressurser som hentes ut, og kutte de skadelige klimagassene. Denne omstillingen er helt nødvendig for å nå FNs bærekraftsmål. På tvers av bransjer og ansvarsområde, kan en sirkulær og bærekraftig økonomi oppnås.

@bergenspiser på instagram