Matbyen Bergen

Publisert: 11. Januar 2023

Den 11. desember 2015 ble Bergen medlem av Unesco sitt nettverk av kreative byer innen gastronomi. Byen er en av 49 internasjonale medlemmer som jobber for å tilrettelegge for godt samarbeid, kreativitet og utvikling innen gastronomi. Hva har dette gjort for byens kulinariske landskap?

Gjennom nettverket av byer ønsker Unesco å fremme og øke byens potensiale for en mer bærekraftig matkultur, gjennom utveksling, inspirasjon og erfaring. Noen av målene med medlemskapet for Bergen, var å skape en internasjonal matby, med mat- og drikkeopplevelser i verdensklasse. Det var også et ønske om å øke matgleden, interessen og kulturen rundt lokale produsenter, og oppmuntre til en lokal produksjon av råvarer som kan være med å styrke byens naturlige økosystem rundt mat.

Etter målrettet jobbing og en klar plan, kan vi se tydelig og håndfast endring i matkulturen i byen på flere plan. Fra undersøkelser gjort i 2015, til nye funn i 2020, kan vi se at restaurantbransjen har vokst med 26% på disse 5 årene. Det er rapportert bedre og mer samarbeid mellom restaurantene, og interessen for bruk av lokale råvarer har økt betraktelig hos både restauranter og privatkunder.

I tillegg til endringer i bransjen, har det økte fokuset på bærekraftig mat i både skole og offentligheten ført til gjennomføringen av flere prosjekter innen mat, produksjon og bærekraft. Prosjekter som urbant landbruk, med spiselige planter i byparkene, og gjennomføring av “smaksverkstedet” for elever i barneskolen har vist seg å være svært effektive for å øke kunnskap og spre positiv matkultur.

Andre prosjekter i denne perioden har vært en økende mengde festivaler og arrangement sentert rundt mat og matproduksjon. Innføringen av Persetorskens dag, feiringen av World Cheese Awards i 2018, og selvsagt Bergen Matfestival, arrangert av Matarena, er bare noen av mange eksempler på dette. Med læring og kunnskap i fokus, settes Bergen på kartet som en internasjonal matby.

Foto: Lars Korvald (bilde 1), Bonjwing Lee (bilde 2) og Casper Steinsland (bilde 3).

@bergenspiser på instagram