Eirik fra Store Naa Siderkompani

Publisert: 16. Mars 2022

I 2015 flyttet Eirik Nå Aga hjem til familiegården i Hardanger etter fullførte studier i Bergen. Ikke lenge etter var han i gang med egen siderproduksjon, og Store Naa Siderkompani ble til. Nå leverer de både nasjonalt via Vinmonopolet, så vel som til flere anerkjente restauranter i Bergen sentrum.

- Det har vært viktig å beholde vår profil, og markedsføre oss som vi er, helt ufiltrert, sier Eirik. Han har gjort et dypdykk i gårdens historie, og bygger Siderkompaniet rundt den. 31-åringen er opptatt av å balansere nytenking og innovasjon med historie og tradisjon.

Se Bergen Spiser menytilbud her

Gård 57, bruk 2

57.2 er navnet på signatur-sideren, og kommer av bruket. Gård 57 bruk 2, Store Naa har vært i familien siden 1724, og sideren er en hyllest. 40% av eplene som brukes er Store Naas egne, men samarbeidet mellom gårdene kommer godt med når salget går som det gjør.

- Selv om vi er konkurrenter innen samme marked, er vi også med på å løfte hverandre opp, mener Eirik. Han forklarer at Siderklynga og produsentlaget hjelper slik at store og små gårder støtter opp om hverandre. Et fellesløft for bygden.

- Vi er opptatt av å framsnakke hverandre. Dersom en produsent gjør det godt, hjelper det resten av oss også. Sammen med alle de nye siderprodusentene har også salget til de gamle og godt etablerte produsentene økt. Vi skaper et mangfold. Alle er seg selv og produserer noe unikt, forklarer han.

Store Naa Siderkompani er et familieprosjekt.

Matbyen Bergen

Det gode samarbeidet, fantastiske råvarer, og perfekt lokasjon nært en matby som Bergen, er det som har gjort Hardanger Sider så suksessrik, tror Eirik.

- Vi er utrolig takknemlig for matkulturen som er i Bergen. Restauranter tar i mot sideren vår med åpne armer, og løfter oss frem. Slik kan vi fortsette å brygge unik og smakfull sider, og levere til de fantastiske restaurantene i byen, avslutter han.

Du kan smake Store Naa Siderkompani sine spennende produkter, mellom annet hos BARE, Colonialen, Allmuen, 1877, med flere.
@bergenspiser på instagram