Bærekraftig Bergen

Publisert: 16. Mars 2022

Mange av FNs 17 bærekraftsmål gjelder nettopp mat. Og enda flere kan matindustrien være med å bidra positivt til. Hvordan jobber Bergen for å nå målene innen 2030, og hva kan vi gjøre? Hos Matarena og gjennom Matsentralen jobbes det aktivt med å styrke jobben som gjøres med bærekraftsmålene.

Alexandra Krage Angell er daglig leder hos Matarena, en organisasjon som bidrar til å etablere sterkere koblinger mellom aktørene innen mat. Å sette fokus på lokal mat og drikke, som fremmer vår matkultur på Vestlandet, og bidrar til å skape innovasjon og utvikling for å styrke bransjen.

- Vår region har rike og bærekraftige tradisjoner. Under pandemien har mange fått øynene opp for viktigheten av å spise lokalt og i sesong, noe som fremmer en bærekraftig matproduksjon. Nå gjelder det å dele kunnskapen til å kunne dra dette enda lenger, forklarer Alexandra.

Tett på

Matarena skaper møteplasser hvor publikum får møte lokale bønder og produsenter, slik som på Bergen Matfestival og Bergen Sjømatfestival. Dette øker etterspørselen, og verdien av å spise lokal mat.

Det jobbes også tett med restauranter hvor man kan synliggjøre akkurat disse ressursene. Restaurantene går i bresjen for å vise blant annet hvordan du bruker hele råvaren og andre lite utnyttede ressurser.

En av Matarenas viktigste oppgaver er å informere og introdusere publikum til lokale produsenter.

Se Bergen Spiser menytilbud her

En viktig tid

- Pandemien har skapt et mulighetsrom, og mange har fått en aha-opplevelse for å ta vare på og utnytte lokale ressurser. Omsetningen har økt for mange lokale bønder og produsenter i denne perioden. Vi er inne i en viktig tid, og må fortsette å jobbe for å holde på momentet, sier Alexandra. Hun ønsker å vise publikum hva som produseres lokalt og som er i sesong gjennom verktøy som sesongkalender.no.

Krevende arbeid

Videre må fokuset ligge på å forvalte det vi har på en bedre måte, slik at det blir mindre matsvinn, og høyere bruksverdi. Dette krever kunnskap og innsats. En viktig aktør her er Matsentralen. Monica R-M Fuhr jobber for å redusere både svinn og fattigdom, ved å ta overskuddsmat fra bransjens aktører og dele ut til vanskeligstilte.

- Vi ser at stadig flere aktører i matbransjen blir bevisst på at vi finnes og kontakter oss når det er et overskudd. Mengden mat som kommer inn til sentralene øker sakte men sikkert fra år til år, men behovet er langt fra dekket, sier Monica.

Enorme mengder mat kastes hvert år. Hos Matsentralen får noe av dette en ny sjanse.

Svimlende tall

Tross økt fokus, så er tallene svimlende høye. 417 000 tonn mat kastes årlig i Norge, og forbrukerne er verstingene. 58% av matsvinnet skjer hjemme. Monica oppfordrer til et mer moderat forbruk, og å bruke sunn fornuft.

- Her kan og bør vi alle være med å bidra til reduserte klimautslipp gjennom å spise opp all maten som kjøpes. Ikke ha datoskrekk, bruk sansene ved å se, lukte og smake på maten om den har blitt liggende for lenge, sier hun.

Bli med!

Matsentralen og Matarena sitt arbeid bidrar til hele syv av FNs bærekraftsmål. Sammen med dem kan også du lære mer om hvordan bidra til mindre svinn, og utvikle din egne bærekraftige livsstil.

Hjelp Matsentralen å bekjempe matsvinn!

@bergenspiser på instagram