Bergenser fra 1070-2020

Publisert: 5. Januar 2020

Bergenserne er en samling av alle nasjoner, sa Ludvig Holberg.  
Skrudd sammen av reservedeler fra andre individer, sa Aksel Sandemose.

En by der det har bodd mennesker i nesten tusen år, medfører at de som bor der har tilegnet seg karaktertrekk som har blitt videreført opp gjennom tidene.

Se festivalmenyen under Bergen Spiser 2020 - klikk her

Dette viser seg godt i et utsagn av Bernt Anker, kjent forretningsmann fra Christiania, til en britisk reisebokforfatter ved inngangen til 1800-tallet. «Bergen er mindre kjent i Christiania enn London og Paris. I virkeligheten betrakter vi nesten ikke byen som en del av vårt land eller som bebodd av nordmenn.»  Dette er særtrekk som synes å overleve århundrer, og det er kanskje kilden til «Vi e'kkje fra Norge, vi e fra Bergen».

Bergen hadde en sterk tiltrekningskraft og befolkningen bestod av mange nasjonaliteter – rett og slett en moderne smeltedigel. I Bergen hersket det en fellesskapsfølelse der fremmede følte seg inkludert. Bergen var en storby, og tok imot og tilpasset seg impulser som stadig kom utenfra. 

Et særtrekk ved tilflyttere, har vært trangen til å bli en del av fellesskapet. Trønderen Johan Nordahl Brun skrev for eksempel Bysangen, «Nystemten». 

Ta deg en tur i byens smitt og smau og kjenn på den unike historien som sitter i husveggene. 

Gratulerer med 950-års jubiléet, Bergen – byen i vårt hjerte!


Kilde: Bergen Byarkiv, nettutgave 2013@bergenspiser på instagram